Vận đơn hàng gửi đi tỉnh:

* Đây là nơi quý khách có thể kiểm tra đơn hàng của mình đã đc gởi đi trong này. Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng tới Shop Minh Mắt Kính.